PRIVACYVERKLARING

Tekstueel respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben we daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan, alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: autoriteit persoonsgegevens België De huidige op de website beschikbare privacyverklaring is de enige versie van toepassing zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Tekstueel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Tekstueel en/of omdat u deze zelf bij het registreren op de website aan Tekstueel verstrekt. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijk persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Tekstueel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

2. Waarom Tekstueel gegevens nodig heeft

Tekstueel verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt (telefonisch, per e-mail en/of per post). Daarnaast kan Tekstueel uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten samenwerkingsovereenkomst.

3. Hoe lang Tekstueel gegevens bewaart

Tekstueel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en voor de duur zoals door de wet bepaald.

4. Delen met anderen

Tekstueel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. boekhouder).

5. Google Analytics

Tekstueel maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Tekstueel bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Tekstueel te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Tekstueel heeft hier geen invloed op. Tekstueel heeft Google geen toestemming gegeven om via Tekstueel verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sara@tekstueel.be . Elke aanvraag dient vergezeld te zijn van een kopie van uw identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en met vermelding van het adres waarop contact met u opgenomen kan worden. Tekstueel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Opgelet: indien u om verwijdering vraagt kan dit enkel maar mits wij uw gegevens niet meer nodig hebben in het kader van het doel omschreven in punt 2.

7. Beveiligen

Tekstueel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De computers waarop gegevens verwerkt worden zijn standaard beveiligd met een gebruikersnaam en een complex wachtwoord. Onze medewerkers zijn volledig ingelicht in verband met het veilig omgaan met uw persoonsgegevens. Er worden geen gegevens bijgehouden op papier gezien de mogelijkheid van online registratie en de gegevens zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

De website van Tekstueel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Tekstueel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Tekstueel op via sara@tekstueel.be. www.tekstueel.be is een website van Tekstueel.
Tekstueel is als volgt te bereiken:
Telefoon: +31 6 528 549 45
E-mailadres: sara@tekstueel.be