Wedstrijdreglement Facebook Tekstueel

Artikel 1 – Organisatie

Tekstueel BVBA, vertegenwoordigd door Sara Reymen, organiseert een online voetbaltaalquiz via een Facebook-evenement https://business.facebook.com/events/1346829495460504/, waarbij een prijs te winnen is.

Artikel 2 – Periode
De wedstrijd vindt elke werkdag plaats om 12.30 uur in de periode van 14 juni tot 28 juni 2018.

Artikel 3 – Spelregels

  • De wedstrijd vindt plaats op Facebook.
  • Om 13.00 uur op 28 juni 2018 maakt Tekstueel de winnaar bekend.
  • Elke speler kan maar één keer deelnemen aan elke vraag.
  • Deelname aan deze quiz houdt aanvaarding van dit reglement in.
  • De prijs is niet overdraagbaar: ze wordt toegekend aan de houder van de Facebook-account.
  • Deelname aan de wedstrijden is voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met woonplaats in België.

Artikel 4 – Winnaars & prijzen
Tijdens de kwalificatiefase van het WK (van 14 tot 28 juni) posten we elke weekdag om exact 12.30 uur een voetbaltaalvraag op onze Facebookpagina. Wie als eerste de vraag correct beantwoordt onder het bericht van de desbetreffende vraag, scoort een punt. De persoon die aan het einde van de kwalificatiefase de meeste punten heeft verzameld is de winnaar.

Artikel 5 – Uitsluiting
Tekstueel kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als die niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals vermeld in artikel 3, of in geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dat geval kiest Tekstueel de eerstvolgende persoon die voldoet aan de voorwaarden uit artikels 3 en 4 om de prijs van de wedstrijd te winnen.

Artikel 6 – Informatie over de prijzen
De prijs is niet overdraagbaar aan derden. Er wordt ook geen financiële of andere compensatie als tegenwaarde voorzien.

Artikel 7 – Wijziging van de wedstrijd
Tekstueel behoudt zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil dat rechtvaardigen. Tekstueel kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten haar wil om, de wedstrijd zouden moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

Artikel 8 – Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de winnaar, die Tekstueel zal inwinnen naar aanleiding van deze wedstrijd, zullen niet meegedeeld worden aan derden, uitgezonderd in het geval van artikel 10.

Artikel 9 – Eventuele klachten
Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van het reglement en van iedere beslissing van de organisator in. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator.

Artikel 10 – Algemeen
De winnaar geeft de uitdrukkelijke toestemming aan Tekstueel om melding te maken van zijn of haar identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen.

Disclaimer
Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook. Deelnemers kunnen Facebook of Tekstueel op geen enkele wijze verantwoordelijk stellen voor enige schade als gevolg van hun deelname.

Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om je surfervaring te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Wil je hier meer over weten? Lees dan hier onze cookiepolicy.